MPM

Bensintillsats

114 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

MPM Complete Petrol System Cleaner rengör hela bränsle¬systemet som bränsleinjektor, förgasare och ventiler. Främsta fördelarna: H Rengör hela bränslesystemet inklusive igensatta injekto- rer, smutsiga förgasare och ventiler. H Förbättrar och förhöjer motorns förbränningsprestanda. H Förbättrar tomgång och motorverkan H Motverkar korrosion i bränslesystemet. H Reducerar bränsleförbrukningen och minskar utsläpp av farliga avgaser. Användningsområde: Vid varje serviceintervall 1500 mil eller mer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning. innehåller lösningsmedelsnafta: tung aromatisk något aromatisk och kolväteblandning

Bensintillsats finns i kategorin Bilvård och service - Kemikalier - Additiver- och tillsatser. MPM är ett av märkena i vår butik och det säljs direkt av Mekonomen.

Läs mer...

Kategori: Bilvård och service - Kemikalier - Additiver- och tillsatser
Artikelnummer: 2eb5bca7-854e-4764-9ea6-9e70cde1507c
Säljs av: Mekonomen