ProMeister

Bromsvätska, ProMeister, Dunk 5 liter

432 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Denna bromsvätska, DOT-4, är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska broms-och kopplingssystem som är försedda med trum- eller skivbromsar och med tillverkarkrav på en bromsvätska av typen DOT-4. Kokpunkt 263 C kokpunkt våt 168 C. FMVSS DOT-4 ISO 4925 SAE J 1703
VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador (njurar) genom lång eller upprepad exponering (oral). Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN, läkare.

Bromsvätska, ProMeister, Dunk 5 liter finns i kategorin Bilvård och service - Kemikalier - Bromskemi. ProMeister är ett av märkena i vår butik och det säljs direkt av Mekonomen.

Läs mer...

Kategori: Bilvård och service - Kemikalier - Bromskemi
Artikelnummer: 6628782a-dce3-41f5-bcbf-426de44f8079
Säljs av: Mekonomen